Rikkeisoft – Hành trình phát triển

Thành lập vào năm 2012, đến nay, Rikkeisoft đã xây dựng thành công sự uy tín và duy trì chất lượng trong việc cung cấp phần mềm, giải pháp và dịch vụ công nghệ thông tin. Với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và có khả năng thực chiến, cùng với năng lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ 4.0 như Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet of Things (IoT), Augmented Reality/ Virtual Reality (AR/VR) và Blockchain.

Rikkeisoft quyết tâm xây dựng thương hiệu trên bản đồ công nghệ thế giới, mang đến cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, đồng thời truyền cảm hứng và là nơi khởi đầu cho những ước mơ, mang lại cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng cho mỗi thành viên trong Rikkeisoft, đồng thời đóng góp vào sự phồn vinh của đất nước.

Thành tựu, dấu ấn nổi bật

Hệ sinh thái Rikkeisoft

Hiện tại, Rikkeisoft đã hình thành một hệ sinh thái công nghệ mạnh mẽ để đáp ứng tối đa nhu cầu công nghệ của khách hàng và đối tác.

Rikkeisoft và hệ thống văn phòng

Rikkeisoft hiện đang có 10 chi nhánh trên toàn thế giới và đang tiếp tục mở rộng
phạm vi hoạt động