Unnamed (2)

Khóa học Rikkei Certificate

Chương trình đào tạo thực tập kết hợp cung cấp kiến thức, kỹ năng giúp bạn trở thành IT Fresher với lộ trình 4 tháng.

Nhận tư vấn miễn phí ngay

Bạn đang…

Il 01

Tại sao bạn nên chọn khoá học Rikkei Certificate?

Với kinh nghiệm đào tạo hàng nghìn học viên, chúng tôi đã thiết kế một lộ trình tinh gọn với 70% thực hành và 30% lý thuyết, cung cấp kiến thức và kỹ năng thực tiễn giúp bạn nắm chắc cơ hội thực tập và trở thành IT Fresher sáng giá.

Lộ trình tham gia

Đăng ký ngay

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHI TIẾT

Với khóa học Rikkei Certificate, bạn sẽ học 6 module chính với 3 giai đoạn chính: củng cố nền tảng, nâng cao chuyên môn và thực tập.

Module 01: Java Fundamental

Với Module Java Fundamental, bạn sẽ được học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về lập trình Java, từ đó, có thể phát triển ứng dụng Java đơn giản như ứng dụng quản lý nhân viên hay ứng dụng quản lý bán hàng…

Hoàn thành module này, bạn sẽ:

 • Hiểu về cú pháp và các khái niệm cơ bản của Java, bao gồm kiểu dữ liệu, biến, toán tử, câu lệnh điều kiện, vòng lặp và xử lý lỗi Exception.
 • Thành thạo việc sử dụng các cấu trúc dữ liệu và giải thuật cơ bản, như mảng, chuỗi, biểu thức chính quy và cấu trúc dữ liệu generic và collection.
 • Nắm vững các nguyên tắc và kỹ thuật lập trình hướng đối tượng, bao gồm kế thừa, đa hình, nạp chồng và ghi đè, lớp trừu tượng và interface.
 • Hiểu và áp dụng các tính năng mới của Java 8 để tăng hiệu suất và sự linh hoạt trong lập trình.
 • Có khả năng đọc và ghi file trong Java, sử dụng các thư viện và công cụ hỗ trợ.
 • Áp dụng các quy tắc về coding convention, clean code và refactoring để viết mã nguồn dễ đọc, dễ hiểu và dễ bảo trì.

Hoàn thiện kỹ năng lập trình thông qua việc xây dựng và phát triển dự án Mock Project và 3 Mini projects.

Module 02: Database và JDBC (1)

Với module Database và JDBC (1) , bạn sẽ học về kiến thức và kỹ năng để làm việc với cơ sở dữ liệu như lưu trữ, quản lý, truy vấn, xử lý dữ liệu…. sử dụng JDBC để kết nối và tương tác với cơ sở dữ liệu từ Java và tham gia vào việc phát triển các ứng dụng sử dụng cơ sở dữ liệu.

Hoàn thành module này, bạn sẽ:

 • Hiểu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ  (RDBMS) và vai trò của nó trong lưu trữ và quản lý dữ liệu.
 • Có khả năng thiết kế, tạo và quản lý các bảng (Tables) và các ràng buộc (Constraints) trong cơ sở dữ liệu quan hệ.
 • Nắm vững cú pháp và sử dụng các câu lệnh Data Manipulation Language (DML) như INSERT, UPDATE và DELETE để thêm, cập nhật và xóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
 • Có khả năng viết các truy vấn SELECT phức tạp để truy xuất và lọc dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.
 • Hiểu và áp dụng các khái niệm và công cụ như View và Index để tối ưu hóa truy vấn dữ liệu.
 • Có khả năng tạo và sử dụng Stored Procedures để thực hiện các tác vụ phức tạp trong cơ sở dữ liệu.
 • Hiểu và sử dụng Trigger để tự động thực hiện các hành động khi có sự thay đổi trong dữ liệu.
 • Hiểu và áp dụng khái niệm Transaction để đảm bảo tính toàn vẹn và đồng nhất của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
 • Nắm vững kiến trúc và thành phần chính của JDBC, và có khả năng kết nối, truy vấn và xử lý dữ liệu từ Java sử dụng JDBC API.
 • Có khả năng sử dụng các loại Statement trong JDBC như Statement, PreparedStatement và CallableStatement để thực thi các câu lệnh SQL.
 • Hiểu và sử dụng ResultSets để truy xuất và xử lý dữ liệu trả về từ cơ sở dữ liệu.

Thực hành kiến thức và kỹ năng về Database và JDBC thông qua Mock Project và Mini Projects

Module 03: Database và JDBC (2)

Với module Database và JDBC (2), bạn sẽ được học các kiến thức nâng cao hơn về Database và JDBC, thực hiện các thao tác nâng cao với cơ sở dữ liệu, qua đó, xây dựng cở sở vững chắc để bạn có thể phát triển ứng dụng web sử dụng các công nghệ và famework phổ biến như Spring Boot, JPA và RESTful API.

Hoàn thành module này, bạn sẽ:

 • Hiểu về kiến trúc ứng dụng web và các thành phần chính như client, server.
 • Hiểu và áp dụng mô hình MVC (Model-View-Controller) để phân tách logic xử lý dữ liệu, giao diện người dùng và quản lý luồng điều hướng trong ứng dụng web.
 • Hiểu và sử dụng các Design Patterns (mẫu thiết kế) phổ biến trong phát triển phần mềm để tăng tính bảo mật, mở rộng và bảo trì của ứng dụng.
 • Hiểu và áp dụng kiến trúc REST (Representational State Transfer) để thiết kế và xây dựng các dịch vụ web có khả năng tương tác thông qua giao thức HTTP.
 • Hiểu và sử dụng JPA (Java Persistence API) và Spring Data JPA để tương tác với cơ sở dữ liệu quan hệ từ Java.
 • Có khả nang sử dụng Spring Core để quản lý các thành phần và phụ thuộc trong ứng dụng Java.
 • Hiểu và sử dụng Spring Boot để xây dựng ứng dụng Java nhanh chóng và dễ dàng, với các cấu hình mặc định tự động.
 • Có khả năng phát triển các RESTful API (Application Programming Interface) với Spring Boot, để cung cấp dữ liệu và chức năng cho ứng dụng web hoặc ứng dụng di động.
 • Sử dụng Postman để kiểm thử và gỡ lỗi các API đã phát triển.
 • Hiểu và sử dụng Spring Security để quản lý xác thực và phân quyền trong ứng dụng web.
 • Hiểu và sử dụng JWT (JSON Web Token) và OAuth2 để xác thực và ủy quyền trong các dịch vụ web.
 • Có khả năng tạo tài liệu API (API documentation) để mô tả và hướng dẫn sử dụng các API trong ứng dụng.
 • Hiểu và sử dụng Docker và Kubernetes để triển khai và quản lý ứng dụng trong môi trường điện toán đám mây.

Áp dụng kiến thức, kỹ năng được học xây dựng Mock Project và Mini Projects để rèn kỹ năng và áp dụng kiến thức đã học.

Module 04: Microservice

Với module Microservices, bạn sẽ được học những kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc với kiến trúc Microservices và các công nghệ liên quan, từ đó, xây dựng, triển khai và quản lý các dịch vụ Microservices, hiểu các dịch vụ và sử dụng các công nghệ và công cụ phổ biến. Hoàn thành module này, bạn sẽ:

 • Nắm rõ kiến thức cơ bản về cách xây dựng các ứng dụng dựa trên kiến trúc Microservices với Spring Boot.
 • Hiểu cách các dịch vụ Microservices giao tiếp với nhau (Microservices Communication) cũng như cách thiết kế các giao diện giao tiếp giữa các dịch vụ và xử lý thông điệp giữa chúng.
 • Hiểu và sử dụng Spring Boot và Spring Cloud để phát triển ứng dụng Java nhanh chóng và dễ sử dụng.
 • Hiểu và sử dụng Service Registry và Discovery để đăng ký và tìm kiếm các dịch vụ trong môi trường Microservices.
 • Có khả năng triển khai Spring Cloud Gateway giúp tăng tính bảo mật và quản lý truy cập vào các dịch vụ.
 • Có khả năng xây dựng Event-Driven Microservices với Spring Boot và Kafka – RabbitMQ,  giúp truyền tải và xử lý các sự kiện giữa các dịch vụ, tạo ra mô hình ứng dụng linh hoạt.

Xây dựng Mock Project và 2 Mini Project để thực hành và áp dụng kiến thức về Microservices, giúp bạn làm quen và nắm rõ cách xây dựng và triển khai dịch vụ Microserives thực tế.

Module 05 và 06: Dự án và Thực tập

Phát triển dự án

Bằng những kiến thức và kỹ năng được học, bạn sẽ tập trung phát triển ứng dụng web hoàn chỉnh chức năng như:

 • Thương mại điện tử: Xây dựng các trang web bán hàng trực tuyến, cho phép người dùng xem và mua sản phẩm, quản lý giỏ hàng, thanh toán và quản lý đơn hàng.
 • Mạng xã hội: Tạo ra các mạng xã hội trực tuyến, nơi người dùng có thể tạo hồ sơ cá nhân, kết nối với bạn bè, chia sẻ tin tức, hình ảnh và video, tham gia vào nhóm và cộng đồng.
 • Hành chính công: Phát triển các ứng dụng web hỗ trợ các hoạt động hành chính công, bao gồm việc quản lý thông tin, gửi và xử lý biểu mẫu, cung cấp dịch vụ công trực tuyến…

Thực tập doanh nghiệp

Bạn sẽ được thực tập tại Rikkeisoft và tham gia vào các dự án thực tế để aspdunjg kiến thức và kỹ năng được học. Từ đó, giúp bạn tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ, nắm bắt được quy trình và cách thức làm việc thực tế trong một doanh nghiệp.

Bạn sẽ được hướng dẫn bởi đội ngữ mentor của Rikkeisoft. Họ là những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ và sẽ đồng hành cùng bạn trong thời gian thực tập, giúp bạn phát triển cả về kiến thức chuyên môn và định hướng phát triển phù hợp.

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

 Theo khóa học đào tạo Rikkei Certificate, bạn sẽ được hỗ trợ, giải đáp liên tục 24/7 bởi đội ngũ đào tạo của Học viện

Giảng viên

Giảng viên đào tạo là những chuyên gia chắc kiến thức, vững chuyên môn, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo Công nghệ thông tin.

Trợ giảng

Trợ giảng (kinh nghiệm từ 6 tháng đến 1 năm) phụ trách theo sát, giải đáp các thắc mắc của học viên.

Mentor Rikkeisoft

Đội ngũ mentor làm việc trực tiếp tại Rikkeisoft, đảm nhiệm vai trò tham vấn, phân tích trong dự án thực tế.

Hệ thống LMS

Dành riêng cho học viên Rikkei Academy. LMS là trung tâm học liệu cung cấp tài liệu ôn tập, lộ trình học tập và không gian trao đổi cùng giảng viên.

THÂN GỬI HỌC VIÊN

Anh Lam

“Mong muốn của chúng tôi sẽ mang đến thật nhiều cơ hội học tập và làm việc tại Nhật Bản cho các lập trình viên Việt Nam. Đến với Rikkei Academy bạn sẽ không còn cảm thấy lập trình viên là một nghề khó theo đuổi và cần trình độ cao, chỉ cần bạn quyết tâm và nỗ lực chỉ sau 6 tháng ắt bạn sẽ gặt trái ngọt”

Anh Nguyễn Viết Lâm – CEO Rikkei Academy

          LỘ TRÌNH IT FRESHER           NẮM BẮT NGAY CƠ HỘI