ảnh Bìa Web 01

Học viên đến với Rikkei Academy ở những xuất phát điểm khác nhau người là bộ đội, người thì chuyển ngành, bạn thì chuyển nghề. Nhưng đến cuối cùng các bạn đều có chung một điểm đến đó là làm lập trình viên tại các doanh nghiệp lớn.

Các bạn ấy đã làm được và chắc chắn bạn cũng sẽ như vậy!

Phạm Quang Hà

Lớp: Java fullstack

Nguyễn Danh Sơn

Lớp: Java fullstack

Trần Tiết Đạt

Lớp: Java fullstack

Tạ Hồng Phú

Lớp: Java fullstack

Nguyễn Việt Anh

Lớp: JS220725

Nguyễn Trường An

Lớp: JS220725

Đặng Hồng Phong

Lớp: JS220725

Đặng Tấn Dũng

Lớp: JS220725